2-Day Facebook Full Funnel Training Program

เข้าใจการสร้างโฆษณาบน Facebook แบบ Full Funnel

เพื่อการเพิ่มยอดขายในระยะยาว พร้อมลงมือปฏิบัติจริง!

หัวข้อการอบรม

Day 1

1. Facebook Page Checklist: สร้างเพิ่มความโดดเด่นให้กับเพจด้วย Features ต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การช่วย SEO และการวิเคราะห์เพจคู่แข่ง

2. Facebook Business Manager:  หลักการทำงานและข้อดีของการใช้ Facebook Business Manager หรือ

ตัวจัดการธุรกิจ กรณีมีผู้ใช้งานหลายคน

3. Ads Manager v.s. Boost Post: การใช้งานตัวจัดการโฆษณานอกเหนือจากการ Boost Post ผ่านหน้าเพจ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการวัดผลโฆณา

4. Campaign Structure: หลักการสร้างแคมเปญ (Campaign) ชุดการโฆษณา (Adset) และโฆษณา (Ads) ที่ถูกวิธี 

เพื่อให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

5. Facebook Marketing Funnel: การสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ต่อกลุ่มเป้าหมาย (Awareness) จากนั้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการพิจารณาสินค้าหรือบริการของเรา (Consideration) และให้กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าเราในที่สุด (Conversion)

6. Facebook Objectives: เจาะลึกการการซื้อโฆษณา Facebook ในทุก Objectives และการ Optimize ในแต่ละ Objectives เพื่อให้ตรงตาม Marketing Funnel

7. Facebook Pixels and Google Tag Manager: ติดตั้ง Facebook Pixels ทั้งบนเว็บไซต์และ Google Tag Manager เพื่อการวัดผลโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ
 

8. Remarketing Tactics: เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการ (Purchase), เพื่อการซื้อจำนวนที่มากขึ้น

(Up-Selling) และการซื้อสินค้าและบริการอื่น (Cross-Selling)

9. Facebook Targeting (Custom, Lookalike and Core Audiences): ประเภทกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 แบบบน Facebook อย่างละเอียด และการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับ Marketing Funnel

 

10. Audience Insight: เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์ผลที่ได้

Day 2

11. Saved Audience and Audience Overlap: การบันทึกกลุ่มเป้าหมาย และหลักการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายไม่ให้ทับซ้อนกัน เพื่อป้องกันราคาต่อผลลัพท์แพง

12. Placement, Bid Strategy, Delivery Type, Budget: การเลือก Placement แสดงผลโฆษณาที่ดี

การตั้งค่า Bididing การนำส่งโฆษณา รวมถึงการเซท Budget ที่เหมาะสม
 

13. How to win in ad auction: วิธีการที่จะทำให้โฆษณาของคุณชนะคู่แข่ง ด้วยราคาที่ถูกลง

14. Ad Policy: กฏในการโฆษณาบน Facebook เพื่อให้โฆษณาผ่านจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ Content / Landing Page / Creative / Targeting

15. Creative Best Practises: โฆษณาแต่ละรูปแบบต่างกันอย่างไร และลงมือสร้างโฆษณาจริง
Canvas / Collection Ad / Video / Static Image / Carousel

16. Facebook Content Marketing: การเขียนคอนเท้นตาม Marketing Funnel เพื่อสร้างแบรนด์และยอดขาย

17. A/B Testing: การเทสการโฆษณาแบบปกติ และผ่าน Split Testing  รวมถึงการวัดผลหลังจากเทส

18. Reporting: การรายงานผลในแต่ละ Objectives และการอ่านผลค่า Metrics ต่างๆ

19: Facebook Ads Optimization: การดูผลลัพธ์โฆษณา และเทคนิคการ Optimize ads เพื่อราคาต่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

20. Automated Rules:  การสร้างกฏแบบออโต้สำหรับเปิด-ปิด โฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการเพิ่มงบสำหรับโฆษณาที่รันได้ดี

ข้อดี
 

✓ เข้าใจหลักการ Facebook Full Funnel เพื่อการสร้างยอดขายในระยาว ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

✓ ลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้คุณได้ทั้งความรู้และการทำ Facebook Ads ที่แท้จริง

✓ หลักสูตรการเรียนนี้ตรงตามหลักการที่ Facebook แนะนำ ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการสร้างโฆษณาของคุณถูกต้อง

ตาม Facebook อย่างแน่นอน

✓ สอนโดยผู้ที่ผ่านการรับรองจาก Facebook ด้วย Facebook Certified Buyer และ Planner

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

✓ เจ้าของกิจการ ที่ต้องการสร้างโฆษณาผ่านทาง Facebook Ads เพื่อสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายในระยะยาว

✓ นักการตลาดออนไลน์ / นักการตลาดทั่วไปที่ต้องการได้ความรู้ด้าน Facebook Ads

✓ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Facebook Ads มาก่อนก็สามารถเรียนได้ รวมถึงผู้ที่เคยสร้าง Facebook Ads มาก่อน แต่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา

การจอง Class เรียน

สนใจโทร 095-950-8878 หรือแอดไลน์ @tanchanok (มี @ นำหน้า)

หลักสูตรการอบรมสำหรับระยะเวลา 2 วัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00น.

พิเศษ! ราคา 6,900  บาท สำหรับคลาสเล็ก ไม่เกิน 10 ท่าน

รอบเดือนกันยายน: วันเสาร์ที่ 21 และ อาทิตย์ที่ 22 กันยายน

สถานที่  The Street รัชดา โดยสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือ MRT ศูนย์วัฒนธรรม

ดู Certificate จริง คลิก https://bit.ly/2Th3tLj

buy.jpeg

ดู Certificate จริง คลิก https://bit.ly/2Q0jc2L

Plan.jpeg

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งล่าสุด

1/4

ดู Certificate จริง คลิก https://bit.ly/2Th3tLj

buy.jpeg

ดู Certificate จริง คลิก https://bit.ly/2Q0jc2L

Plan.jpeg

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งล่าสุด

1/4